СПИСКОК ЗАЧИСЛЕННЫХ НА ОБУЧЕНИЕ 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД  

СОБЕСЕДОВАНИЕ 

 

ГРУППА

 

 

ДАТА

 

КАБИНЕТ

 

213

223

343

 

 

28.08.2023

28.08.2023

28.08.2023

 

29

28

22

 

313

323

333

 

 

29.08.2023

29.08.2023

29.08.2023

 

29

28

22

 

НАЧАЛО СОБЕСЕДОВАНИЯ В 10.00

 

 

Группа 213 «Продавец, контролёр-кассир» 

 (срок обучения 2 года 10 месяцев - на базе 9 классов)

 

ФИО

    1.           

БЕССОНОВА П. А.

    2.           

БУДИН И. С.

    3.           

ВОЙНОВСКАЯ А. Ю.

    4.           

ГЕЛИВЕРА К. А.

    5.           

ДАВЫДОВ В. А.

    6.           

ЖАМИЛЕВА А. В.

    7.           

ЗОЛОТУХИНА Т. А.

    8.           

КОМОГОРЦЕВА М. Е.

    9.           

КУЗНЕЦОВА Д. Е.

 10.           

ЛЕОНТЬЕВ М. А.

 11.           

ЛЯМЫТСКИХ Е. Р.

 12.           

МАРКОВ В. Н.

 13.           

МИХАЛЬЧЕНКО А. Ю.

 14.           

НАУМОВ А. В.

 15.           

ОРЛОВА Е. А.

 16.           

ОРМОВА Т. В.

 17.           

РАДУНАЙТЕС О. С.

 18.           

СТУКОВА И. Д.

 19.           

ТАРХАНОВА Т. А.

 20.           

ТОКМАКОВА В. Н.

 21.           

ТУЛУПОВ В. М.

 22.           

УЛЬЯНОВА Д. Н.

 23.           

ФАУСТ И. В.

 24.           

ЧЕРНОВА В. А.

 25.           

ШЕВЧЕНКО К. Д.

 Группа 223 "Продавец, контролёр-кассир"

 (срок обучения 2 года 10 месяцев - на базе 9 классов)

 

ФИО

    1.           

БОБКОВА А. С.

    2.           

БОНДАРЕНКО С. Ю.

    3.           

ВАЛИКОВ М. В.

    4.           

ВАЩЕНКО Д. Г.

    5.           

ГОРБУНОВА О. А.

    6.           

ГУСЕВ К. С.

    7.           

ЕБЕРЗИНА С. И.

    8.           

ЕМЕЛЬЯНОВА Т. Е.

    9.           

КАРПУШКИНА К. С.

 10.           

КАСАТКИНА Ю. С.

 11.           

КИШКИНА Ю. О.

 12.           

КОЖЕВНИКОВА В. Е.

 13.           

КУДРЯШОВ Е. Ю.

 14.           

КУСТОВА А. А.

 15.           

ЛОГУНОВА В. А.

 16.           

ЛОЗОВОЙ Я. А.

 17.           

ЛОНШАКОВА А. А.

 18.           

МАЛЮТИНА М. А.

 19.           

МИНИНА К. А.

 20.           

ОРЛОВА Л. Г.

 21.           

СТУПЕНЬКОВ А. Г.

 22.           

СУМАРОКОВА В. Р.

 23.           

ТЕТЮШКИНА В. П.

 24.           

ЧЕРНЫШЁВА А. Р.

 25.           

ШУМОВ А. А.

Группа 313 «Повар, кондитер»

 (срок обучения 3 года 10 месяцев - на базе 9 классов) 

 

ФИО

    1.           

АЛЕКСАНДРОВА Н.А.

    2.           

БАЗУЛИНА У.С.

    3.           

БРЕВНОВА О.С.

    4.           

ВАНЧИКОВА А.Б.

    5.           

ВАСИЛЬЕВ З.Н.

    6.           

ГОВОРУХА А.Д.

    7.           

ИБРАГИМОВА Ю.Е.

    8.           

КРУТИКОВА Д.К.

    9.           

КУЗНЕЦОВА А.В.

 10.           

ЛОБАНОВА А.П.

 11.           

ЛОСКУТНИКОВА П.А.

 12.           

ЛУПАХИНА И.Д.

 13.           

МЕНЬШИКОВА Л.А.

 14.           

МИХАЛЕВ А.С.

 15.           

НАЙДЕНОВА Ж.М.

 16.           

ПЕТРОВА Е.М.

 17.           

ПРИТВОРОВА В.Н.

 18.           

СМОЛИНА Д.В.

 19.           

САРАЕВА А.Г.

 20.           

СИЗИКОВ Д.А.

 21.           

СОКОЛОВА Е.Р.

 22.           

ТОМСКИХ В.А.

 23.           

ФОМИНА Д.А.

 24.           

ШАФИКОВА О.Р.

 25.           

ЯДРИЩЕНСКИЙ Д.М.

Группа 323 «Повар, кондитер» 

Срок обучения 3 года 10 месяцев - на базе 9 классов) 

 

ФИО

    1.           

АГИЛЬДИНА А.О.

    2.           

АНАНЬИНА А.А.

    3.           

АНАНЬИНА П.А.

    4.           

БОЛГОВА А.В.

    5.           

БУТИНА В.Е.

    6.           

БЯНКИНА В.А.

    7.           

ГАНТИМУРОВА Я.А.

    8.           

ДЬЯЧКОВА Н.С.

    9.           

ДУНАЕВ Д.С.

 10.           

ЖУКОВСКАЯ М.Д.

 11.           

ЗЕМСКОВА Т.А.

 12.           

КАЛАШНИКОВА А.В.

 13.           

КОВАЛЕВА В.А.

 14.           

ЛЕСКОВА Д.В.

 15.           

МАЛЫГИН Д.В.

 16.           

ПИМЕНОВ Я.О.

 17.           

ПОДКОРЫТОВА Ю.А.

 18.           

ПРОСЯННИКОВА П.К.

 19.           

СМОЛИНА Н.С.

 20.           

СТЕПАНОВ В.А.

 21.           

ШЕЛОПУГИНА М.С.

 22.           

ШИМОХИН Е.А.

 23.           

ШТЭПА В.П.

 24.           

ЯКОВЛЕВА Е.Р.

 25.           

ЯШОНКОВА К.П.

Группа 333 «Повар, кондитер»

(срок обучения 3 года 10 месяцев - на базе 9 классов 

 

ФИО

    1.           

АНДРЕЕВА К.А.

    2.           

БАХМАТОВА Е.Е.

    3.           

БЕЛОВА Д.Е.

    4.           

БУДИНА Д.С.

    5.           

БЫЛКОВА А.Ю.

    6.           

ГОМБОЕВ С.А.

    7.           

ГОРИНА А.М.

    8.           

ГРОСС Я.Н.

    9.           

ДУГАРЖАПОВА А.Б.

 10.           

ЕМЕЛЬЯНОВА М.С.

 11.           

ЗУБАЙРУЕВ И.М.

 12.           

КАРПУШКИНА А.С.

 13.           

КЛЕМЕШЕВ И.Е.

 14.           

КОРШУНОВА К.А.

 15.           

КУЗЬМИНА О.Е.

 16.           

ЛОПКАНОВА Е.Д.

 17.           

МЕРНЫХ Ю.И.

 18.           

МАВРИНА В.Т.

 19.           

ПАВЛОВА Е.Р.

 20.           

ПИЧУЕВ Г.А.

 21.           

ПОТАПОВА Т.С.

 22.           

САВКИНА О.И.

 23.           

ТИТОВА А.В.

 24.           

ШАФОРОСТОВА А.Н.

 25.           

ЯКОВЛЕВ Д.А.

Группа 343 «Повар, кондитер»

(срок обучения 1 года 10 месяцев - на базе 11 классов) 

 

ФИО

    1.           

БОЯРКИНА Е.А.

    2.           

БУРДИНСКАЯ А.А.

    3.           

ВЯЗНИКОВА А.А.

    4.           

ВЫРУПАЕВА В.А.

    5.           

ГАУЧЕНОВА А.О.

    6.           

ГОРБУНОВА О.А.

    7.           

ГУСАРОВ С.В.

    8.           

ЕМЕЛИЧЕВА Е.Н.

    9.           

ЗОЛОТУХИН В.С.

 10.           

ИВАНОВА С.З.

 11.           

КУБАТ УУЛУ АКТИЛЕК

 12.           

КУЛАГИНА Л.А.

 13.           

МОРГУНОВА И.И.

 14.           

НОМОКОНОВ Н.Ю.

 15.           

ПЕШКОВА А.А.

 16.           

ПОПОВА Д.А.

 17.           

РЕШЕТОВА С.А.

 18.           

РИНГЛЕР П.В.

 19.           

СЕЛЮТИНА А.В.

 20.           

СОМОВА Т.С.

 21.           

СОРОКИНА А.Д.

 22.           

ТАСКАЕВА А.И.

 23.           

ТОЛОЧКИНА О.В.

 24.           

ЧЕРНЯЕВА А.А.

 25.           

ЧУРБАНОВА К.А.